Հետազոտությունը կարևոր է բոլոր տեսակի կազմակերպությունների համար՝ որոշումներ կայացնելու և հիմնական գործառնական առաջադրանքները որոշելու գործում: Մենք իրականացնում ենք շուկայի որակական և քանակական հետազոտություն, մշակում ու վերլուծում համակարգչային անձնական ու հեռախոսային հարցազրույցների, առցանց պանելների, ֆոկուս խմբերի և այլ միջոցներով ստացված տվյալները: Հետազոտության արդյունքում ընկերություններն ու կազմակերպությունները կարող են հասկանալ իրենց հաճախորդների նախասիրությունները, գնահատել շուկայավարման արշավներին արձագանքը, ճշգրտել արժեքային առաջարկը և ստեղծել հաճախորդի յուրօրինակ փորձառության հնարավորություններ:

Մեր հետազոտական ծառայությունները

ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

Մեր հետազոտական ծառայությունները

Ինչպես ենք դա անում

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՅԱՑՐԵՔ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԲԻԶՆԵՍ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

Հետադարձ կապ

Քեյսերի ուսումնասիրություն

2022-10-03
The Baltic Startup Scene: Today’s...

Report commissioned by Google

2023-10-05
Navigating Unique Challenges: Our...
2023-05-04
TURN YOUR IDEAS INTO IMPACT WITH...